Oferujemy ....


1. Projekty budowlane budynków jedno i wielorodzinnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

2. Adaptacje projektów gotowych

3. Projekty przebudów i rozbudów

4. Programy prac konserwatorskich na potrzeby remontów kamienic w strefie ochrony konserwatorskiej

5. Projekty zieleni i zagospodarowania terenu

6. Projekty nawierzchni, ogrodzeń, małej architektury